Over Suzan Hordijk

Suzan Hordijk

Even voorstellen

  

In 1991 ben ik aan de Rijksuniversiteit Utrecht afgestudeerd als dierenarts. Na mijn studie heb ik ruim 10 jaar gewerkt als rundvee- en paardendierenarts in de reguliere praktijk, met als specialisatie gynaecologie paard.

Vanaf 2001 heb ik de basisopleiding homeopathie gevolgd bij de SHO en ben toen steeds meer homeopathie gaan gebruiken in de praktijk bij allerhande aandoeningen bij de dieren.

In 2003 ben ik gestart met praktijk “De Kapschuur” in Gees, een eigen praktijk voor homeopathie en bioresonantietherapie voor dieren. 

Na het volgen van aanvullende cursussen over bioresonantietherapie, edelsteentherapie, klanktherapie, energetisch werken, en cocreatie, ligt de nadruk in de behandeling steeds meer op het zoeken naar een gezonde balans van het dier in relatie tot de eigenaar, andere dieren, de woonplek en leefomgeving. Inmiddels behandel ik zowel dieren als mensen.

De laatste 2 jaar heb ik met veel enthousiasme de opleiding Pansori Living Sound gevolgd. Hierbij wordt de stem als resonantie-instrument ingezet om gezondheid en welzijn te bevorderen. Als enthousiast zanger is dit voor mij een mooie natuurlijke aanvulling op de bioresonantietherapie. 

“De Natuur speelt een belangrijke rol in mijn leven en in mijn werk. Door op cocreatieve wijze samen te werken met alle natuurlijke energievelden om mij heen, ontstaan er steeds weer nieuwe verbindingen en wordt het cocreatieve team van de praktijk steeds groter en krachtiger”

“Ik ben erg dankbaar voor het vertrouwen dat ik steeds weer krijg van de dieren, de mensen en van de natuur.” 

Natuurlijke geneeswijzen

De natuur biedt veel verschillende mogelijkheden; planten, bomen, mineralen, stenen en ook fossielen kunnen worden gebruikt voor genezing.

Cocreatie

Cocreatie is een samenwerkingsvorm tussen verschillende bewustzijnsvelden op basis van gelijkwaardigheid.

Pansori Living Sound

Pansori Living Sound is klank maken in verbinding. De klank komt als vanzelf en zoekt zijn weg naar de plek waar de klank nodig is.  

Praktijk voor Natuur en Gezondheid
"De Kapschuur"

Suzan Hordijk

 

Dorpsstraat 63
7863 PB Gees
(Drenthe)

Telefoon: 0524 - 52 34 39

E-mail: info@dekapschuur.nl