Pansori Living Sound

Pansori Living Sound

Wat is Pansori Living Sound?

Pansori Living Sound is klank maken in verbinding. Het als vanzelf laten komen van klanken van de stem, de klank zoekt vervolgens zijn weg naar de plek waar de klank nodig is. 

Resonantie, heling 

Door deze vrije manier van stemgebruik ontstaan klanken die helend werken op alle levende wezens en op alle niveaus. Het is een diep werkende vorm van (bio)resonantie. De klank zoekt naar een opening, een weg naar binnen. De klanken raken je, openen nieuwe mogelijkheden.. Het voelt alsof de klanken heel zacht de geblokkeerde cellen lostrillen, waardoor ze weer met elkaar kunnen communiceren en verbindingen worden hersteld. Dit geeft een enorme impuls tot genezing van lichaam en geest.

Pansori zingen voor dieren 

Mijn eerste ervaring om op de Pansori wijze te zingen voor dieren was in verbinding met paarden. De paarden luisteren echt, ze komen ge├»nteresseerd dichterbij, gaan zo staan dat je op de juiste afstand bent en ontspannen zich; geeuwen, smakken, soms proesten.

Suzan Hordijk Pansori

Sommigen zakken zo diep weg dat het lijkt alsof ze in een soort trance zijn. Het geeft mij vaak het gevoel in een enorm groot veld te zijn, wat voelt als een grote stilte. Inmiddels heb ik ook voor honden, katten, koeien, schapen en ezels gezongen. Vaak zijn enkele tonen voldoende om  het  proces van heling in gang te zetten.

Mijn ervaring is ook dat Pansori zingen passend is bij de begeleiding van een stervensproces van een dier. Het geeft rust, ontspanning en troost.

Natuurlijke geneeswijzen

De natuur biedt veel verschillende mogelijkheden; planten, bomen, mineralen, stenen en ook fossielen kunnen worden gebruikt voor genezing.

Cocreatie

Cocreatie is een samenwerkingsvorm tussen verschillende bewustzijnsvelden op basis van gelijkwaardigheid.

Praktijk voor Natuur en Gezondheid
"De Kapschuur"

Suzan Hordijk

 

Dorpsstraat 63
7863 PB Gees
(Drenthe)

Telefoon: 0524 - 52 34 39

E-mail: info@dekapschuur.nl